Stattbahnhof 05.12.2019

Stattbahnhof Konzert Pussy Riot 5. Dezember 2019 – Foto: Oliver Schikora